Política de Privadesa


Acevi Villarroel

RD’acord amb el que estableix la LO3/2018, DE 5 DE DESEMBRE de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades. de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (GDPR) l’informem sobre el tractament de les dades personals que ens facilites a través d’aquesta Web.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

YEICABARNA, SL

Carrer Villarroel, 106

08011 Barcelona – Espanya

Tel: +34 934 52 00 00

Fax: +34 933 23 97 51

reception@acevivillarroelbarcelona.com

CIF: B-62851423

HB-04189

FINALITAT AMB LA QUE TRACTAREM LES SEVES DADES:

Formulari de reserva: Mitjançant el formulari de reserva, la finalitat és possibilitar la gestió de la relació comercial, comptable i administrativa dels clients en tot allò relacionat amb els serveis i allotjament als nostres hotels, facturació i/o cobrament dels mateixos.

El formulari Treballa amb nosaltres: Recollida de dades o enviament de Currículum Vitae, té la finalitat d’estudiar les diferents aplicacions perquè el nostre departament de Recursos Humans pugui procedir a la selecció del personal que compleixi el perfil idoni per incorporar-se a les nostres empreses.

El formulari de subscripció: La seva finalitat és el tractament de les seves dades personals per a l’enviament de comunicacions comercials i promocions electròniques del conjunt de productes i serveis que oferim, així com els relacionats amb el sector hoteler (viatges, gastronomia, oci, etc.) .

OBLIGACIÓ DE FACILITAR LES SEVES DADES

No estàs obligat a facilitar-nos la informació sol·licitada, però l’aportació de la mateixa és un requisit necessari per a la prestació dels nostres serveis i/o la resposta a la teva consulta o accés a les promocions.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES:

Reserves en línia. El tractament de les seves dades està legitimat segons el RGPD (UE) 2016/679 perquè són necessaris per a l’execució de la relació contractual, per a la formalització de la reserva de serveis i/o venda de productes de KUNUU SPA i ACEVI VILLAROEL.

Contactar, treballar amb nosaltres, acceptació de l’enviament d’informació comercial: En els casos enumerats, la base legitimadora del tractament és el consentiment de l’interessat. Més endavant podeu revocar el consentiment atorgat.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES:

Les seves dades es conservaran durant la durada de la relació contractual/comercial establerta, i posteriorment, durant els terminis legalment establerts per a la resolució de possibles responsabilitats derivades d’aquesta. Les dades relatives a pagaments i facturació es conservaran durant els terminis establerts a la normativa corresponent en matèria econòmica/comptable i fiscal. En els casos en què el tractament es basi en el consentiment, les dades es conservaran mentre no sol·liciti la supressió dels mateixos.

COMUNICACIÓ DE DADES:

Les seves dades seran comunicades en els casos en què sigui necessari per al compliment de la relació contractual establerta i quan estigui previst legalment. Els tercers encarregats del tractament que presten els seus serveis a ACEVI VILLAROEL són els destinataris de la informació amb els quals han subscrit el corresponent acord que garanteix el compliment del RGPD i les mesures de seguretat oportunes. Les seves dades podran ser cedides a la resta d’empreses vinculades a ACEVI VILLAROEL per al correcte desenvolupament o prestació de qualsevol dels serveis reservats. No es preveuen transferències internacionals de dades.

XARXES SOCIALS

En aquesta web hi ha enllaços a perfils a les xarxes socials on ACEVI VILLAROEL és present. Si decideixes seguir-nos a través de qualsevol xarxa social en la qual tinguem un perfil o pàgina, t’informem que gestionarem les comunicacions a través d’elles d’acord amb els termes i condicions de cada xarxa social i que tractarem les teves dades per gestionar el llista de persones interessades. en les activitats i notícies d’ACEVI VILLARROEL que es faciliten a través de cada xarxa social. Aquesta informació es rebrà sempre a través de la xarxa social en qüestió i mentre sigui seguidor d’ACEVI VILLARROELen aquesta. Cadascuna d’aquestes xarxes socials té els seus propis termes i condicions i són entitats estrangeres per a nosaltres.

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPPRESSION, LIMITACIÓN, OPOSICIÓ I PORTABILITAT

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, i oposició, portabilitat i limitació del tractament, recollits en el RGPD (UE) 2016/679, a l’adreça de correu electrònic que indiqui amb l’assumpte protecció de dades o per escrit a la següent adreça de la l’esmentada empresa, i en qualsevol cas juntament amb una còpia del document acreditatiu de la seva identitat. Quan el tractament estigui legitimat en el consentiment o execució del contracte i es realitzi per mitjans automatitzats, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades, és a dir, a ser lliurades en un format de lectura estructurat, d’ús comú i mecanitzat, fins i tot per ser enviat a un nou gerent.

DRET DE RECLAMACIÓ A L’AUTORITAT DE CONTROL

Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control de Protecció de Dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, dirigint-se per escrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Més informació a www.agpd.es

En el cas que la nostra política de privacitat hagi de modificar-se com a conseqüència de canvis legislatius o criteris emanats de l’Agència de Protecció de Dades, s’informarà adequadament de qualsevol variació que calgués introduir per complir amb la normativa.