Avís Legal


Acevi Villarroel

Empresa, organització: Acevi Villarroel Hotel
Tallers inscrits:
YEICABARNA, SL
Carrer Villarroel, 106
08011 Barcelona – Espanya
Tel: +34 934 52 00 00
Fax: +34 933 23 97 51
reception@acevivillarroelbarcelona.com
CIF: B-62851423
HB-04189

 

1. Informació General.

Conformement a l’art 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) s’informa que aquesta pagina web pertany a:

Titular: YEICABARNA, SL
Adreça: C/ Villarroel núm. 106, 08011 Barcelona
Contacte: reception@acevivillarroelbarcelona.com
Dades Registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 34493, Foli 1, Full B-248494, Inscripció 1r
NIF: B-62851423

2. Condicions d’ús

Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta.

L’ús del web comporta l’acceptació per l’usuari de les condicions establertes a la present pagina propietat de YEICABARNA, SL Alguns aspectes d’aquesta pàgina web per la seva especialitat, poden estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, per la qual cosa també han de ser acceptades per l’Usuari que els utilitzi o hi accedeixi.

La propietat es reserva el dret de modificar les condicions generals en qualsevol moment, sent aplicable des de la seva publicació a tots els usuaris de la web.

L’ús d’aquest lloc web amb finalitats il·legals o no autoritzades pels usuaris està prohibit. Queda igualment prohibit fer qualsevol altre ús d’aquesta web que faci malbé o inutilitzi les xarxes, servidors, equips, productes i programes informàtics de la propietat o tercers.

L’usuari és responsable que la informació que proporcioni a través del web sigui certa. A aquests efectes, lusuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real. L’usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels perjudicis que això causa a YEICABARNA, SL oa tercers.

L’usuari que vulgui introduir enllaços a aquesta web des de les seves pàgines web estarà obligat a complir les condicions següents:

– No podran establir-se marcs de qualsevol tipus que envoltin la web o permetin visualitzar-la a través d’adreces d’internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquesta web, de manera que produeixi error o confusió en els usuaris sobre la procedència del servei o el seu contingut
– Des de la pàgina que es faci l’enllaç no es podrà efectuar cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre ACEVI VILLARROEL, sobre la qualitat dels seus serveis, clients o empleats
– El remitent no podrà utilitzar la marca dins de la seva pàgina web llevat que estigui autoritzat expressament
– La pàgina que estableixi lenllaç haurà dobservar la legalitat vigent i no podrà enllaçar amb continguts il·lícits.

3. Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix el RGPD 2016/679 (UE), i LO3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de YEICABARNA, SL amb CIF B-62851423 i domicili social al c/ VILLARROEL, 106, 08011 BARCELONA, amb la finalitat de facilitar informació relativa als nostres productes i/o serveis que s’adeqüin a les necessitats que ens ha comunicat. En compliment de la normativa vigent, YEICABARNA, SL informa que les dades seran conservades durant el termini legalment establert en compliment de les normatives aplicables vigents.

Alhora, us informem que podeu contactar amb el Responsable de Privadesa de YEICABARNA, SL, adreçant-vos per escrit a l’adreça de correu postal o de correu electrònic següent: reception@acevivillarroelbarcelona.com.

YEICABARNA, SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que YEICABARNA, SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició/revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la vostra petició a l’adreça postal C/ VILLARROEL, 106, 08011 BARCELONA o bé a través de correu electrònic reception@acevivillarroelbarcelona.com . En aquest sentit, en tot moment disposarà del dret a revocar el consentiment prestat mitjançant aquesta clàusula.

Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

4. Validesa de la informació continguda a la Web.

La informació i ofertes contingudes a la web seran vàlides fins a la data de venciment indicada o fins que hagin estat retirades per la propietat.

La propietat es reserva el dret d’introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals de la web quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

La propietat es reserva el dret d’interrompre l’accés a la web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa no podent-se exigir responsabilitats a YEICABARNA, SL

L’usuari haurà de llegir aquest Avís legal cada cop que accedeixi a aquesta web, ja que podria ser modificat en el futur.

5. Navegació, accés i seguretat

La propietat no és responsable de controlar que en aquesta web no hi hagi programes maliciosos o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l’usuari disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements, i no és responsabilitat de la propietat dels danys produïts a equips informàtics durant l’accés al present web.

6. Ús de cookies

L’accés a aquesta web pot implicar la utilització de cookies, tant a les seves pàgines com a les enllaçades o referenciades mitjançant links. Aquells usuaris que no vulguin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació hauran de configurar el vostre navegador a aquest efecte.

7. Propietat Intel·lectual

ACEVI VILLAROEL és titular dels drets de propietat intel·lectual sobre les imatges, textos, dissenys, animacions o qualsevol altre contingut o element.

La reproducció, l’emmagatzematge permanent i la difusió dels continguts de la web o qualsevol ús que tingui fins públics o comercials queda terminantment prohibit sense el consentiment previ per escrit del titular del web.

8. Comunicacions

Les comunicacions d’ACEVI VILLARROEL a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest en registrar-se a la Pàgina web. L’Usuari accepta expressament la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió de comunicacions relacionades amb la utilització de la Pàgina Web, i /o la contractació dels serveis en ell oferts.

9. Menors d’edat

Amb caràcter general, per fer ús dels serveis oferts per la Pàgina Web els menors d’edat han d’haver obtingut prèviament l’autorització dels pares, tutors o representants legals, els quals seran responsables de tots els actes realitzats a través del Portal pels menors a càrrec.

10. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola.

L’usuari es compromet a fer un ús correcte d’aquest web de conformitat amb la Llei, amb aquest Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, poguessin ser aplicables

L’usuari respondrà davant de la propietat i davant de tercers de qualsevol dany o perjudici que pogués causar-se per incompliment de les seves obligacions.

Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de la interpretació i l’aplicació del present Avís legal, o de l’ús d’aquest web l’usuari se sotmet expressament a la jurisdicció dels Jutges i Tribunals de Barcelona, ​​amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.